Gezien worden geeft vertrouwen

KIND EN GEZIN

Coaching voor kind en gezin is een traject waarin allerlei invloeden rondom kind en gezin belicht worden. Een kinderleven heeft vele invloeden; school, gezin, sport, vriendjes, etc. Alles speelt door elkaar. Maar het gezin is een prachtbasis voor het kind om vanuit eigen kracht en authenticiteit te leven. Door alle invloeden in het licht te zetten, creëren we een beginpunt voor een nieuwe belevingswereld van het kind; in verbinding met het gezin en andersom.

Alle kinderen zijn welkom! Met hun ouders, al leert de praktijk dat het soms goed is om het kind alleen te coachen. (Dit geldt vooral voor kinderen vanaf ongeveer 4 jaar.) Uiteraard werken we daar eerst in goed overleg samen naartoe. Een veilig gevoel bij zowel ouders als kind is cruciaal. Ik kan ook in de thuissituatie advies en begeleiding geven.

Kind en Gezin coaching vergt motivatie, respect en empathie van het kind en het gezin.

Het doel is groeien naar veiligheid en vertrouwen binnen en buiten het gezin, waarin een ieder zichzelf kan en mag zijn. 

Thema’s kunnen zijn: Weinig zelfvertrouwen – Scheiding – Pesten of gepest worden – Onthechting – Verhuizing – Angsten – Claimgedrag – Onbegrip – Agressie – Hooggevoeligheid – Slapeloosheid – Zindelijkheid – Stress – Overprikkeling –  Onrust

De coaching geeft zowel kind als gezin meer:

  • Zelfvertrouwen
  • Bewustwording
  • Vrijheid in denken en voelen
  • Ont-wikkeling
  • Ont-moeting
  • Rust
  • Veiligheid
  • Eigen ruimte